Dyskusja, rozmowa i pytania komisji maturalnej


Wygłosiwszy wypowiedź, maturzysta przechodzi do ostatniej, choć wcale nie najłatwiejszej części matury ustnej z języka polskiego, czyli rozmowy z komisją egzaminacyjną. W jej trakcie zadaniem ucznia jest nawiązanie dyskusji z egzaminatorami oraz odpowiedź na zadane przez jej członków pytania.

Rozmowa z komisją egzaminacyjną

Dyskusja z komisją trwa stosunkowo krótko, bo maksymalnie 5 min. W tym czasie egzaminatorzy mają prawo zadawać pytania związane wyłącznie z tematem oraz z tym, o czym mówił uczeń. Nie może wobec tego paść pytanie o inne dzieła niż te, które przeanalizował maturzysta ani o kwestie, których nie poruszył w trakcie swojego wystąpienia. Istnieje natomiast duże prawdopodobieństwo, że komisja zada pytanie odnoszące się do tekstu kultury załączonego do zadania egzaminacyjnego lub dotyczące osobistych przemyśleń ucznia. Częstymi pytaniami będą zapewne również pytania naprowadzające ucznia na nowe tropy, które będą miały na celu skłonić go do pogłębienia tematu. Co ważne, nie istnieje limit ilości pytań, jakie może zadać komisja, a jedynym ograniczeniem jest czas 5 min.